(Chinhphu.vn) - Thực hiện Chương trình công tác năm 2013, chiều 12/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Báo cáo với Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Sơn nêu rõ: Gần 3 năm qua, tỉnh tập trung đầu tư, khai thác, phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, thủy sản gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, từng bước đã thay đổi bộ mặt nông thôn và cải thiện, nâng cao một bước đời sống của nhân dân.

Kinh tế của tỉnh phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng khá cao (11,84%/năm) so với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, từ 25,8 triệu đồng năm 2010 lên 42,5 triệu đồng năm 2012, tăng 64,7%. Sản xuất lương thực tăng cao, năm 2012 đạt 4,3 triệu tấn. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt trên 540.000 tấn, nhiều năm đứng đầu cả nước.

Tỉnh huy động được nhiều nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông; quan tâm thực hiện khá tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm từ 8,84% năm 2010 xuống còn 4,73% năm 2013. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố...

Trong định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2020, Kiên Giang tập trung xây dựng Phú Quốc từng bước trở thành Khu hành chính-kinh tế đặc biệt, là trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2015, kinh tế-xã hội của tỉnh đạt mức khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và trung bình khá trong cả nước, năm 2020 đạt mức khá trong cả nước.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị tỉnh sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; huy động và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững hơn.

Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Bộ Chính trị nhất trí, bên cạnh những khó khăn thách thức, Kiên Giang cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh để phát triển. Sắp tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kiên Giang cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, động viên toàn lực, tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành, các cấp để phát triển bứt phá mạnh hơn nữa. Muốn thế, tỉnh cần rà soát lại toàn bộ phương hướng nhiệm vụ, quy hoạch tổng thể, từ thực tế tìm ra khâu đột phá, với Kiên Giang đó là Phú Quốc, giao thông, nông sản, thủy sản...

Về quốc phòng an ninh, là tỉnh ven biển, có bờ biển dài, Kiên Giang cần chủ động nắm tình hình, đề xuất giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Bộ Chính trị yêu cầu Kiên Giang tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bộ Chính trị nhất trí ban hành Kết luận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và một số chủ trương phát triển tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, làm cơ sở để Kiên Giang tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Nhật Nam